Home

Plan

TeVreewijk

Groengebied

Torenflat

Initiatiefgroep

De Initiatiefgroep Haagwegterrein beheert deze website. Redactieadres: Rijn en Schiekade 78, 2311 AN Leiden

email: info@haagwegterrein.nl

  

De redactie doet haar best om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat informatie is opgeno-men die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de redactie noch de Initiatiefgroep is aanspra-kelijk voor de gevolgen van

het gebruik van de informatie.


=========


Nieuwe bewoners hebben onderling een facebookgroep opgericht.

Contactpersoon voor deze groep is Ine Vos:    ine.vos@gmail.com


ATTENDERINGSSERVICE


Meld u aan voor de attende-ringsservice van de Initiatiefgroep.

Stuur een mailtje naar onderstaand adres en wij plaatsen u op de attende-ringslijst. Zodra er belang-rijke wetenswaardigheden te melden zijn krijgt u direct een email toegezonden.

Welkom

Initiatiefgroep Haagwegterrein streeft drie hoofddoelen na:


1. Nieuwbouw sluit harmonieus

   aan bij bestaande bebouwing.


2. Nieuwe bewoners krijgen

    een goed woonklimaat.


3. Ecologische rijkdom wordt

   bewaard.Laatste  Nieuws  (bijgewerkt t/m 8 november 2016)

Haagwegterrein

Pad naar Telderskade juni 2016

De Initiatiefgroep heeft periodiek overleg met de Gemeente Leiden, ook over de plannen voor een pad naar de Telderskade. De gemeente is in overleg met Pro-Rail (de eigenaar van de grond) over de aanleg van het pad. Het overleg duurt al geruime tijd en er zijn niet veel vorderingen. Doel blijft wel om het pad aan te leggen. Ook is de gemeente in overleg met Pro-rail over de aanleg van een fietspad naar de Haagweg langs de westzijde van het spoor. Al met al is de intentie en wil er aan de zijde van de gemeente, maar er zit niet veel schot in.


Pad tussen Rijn en Schiekade en Tevreewijk 21-6-2016

Geen fietspad maar voetpad:

Voor de aanleg van het voetpad, tussen nummer 65 en 66 door, zal de bestaande watergang deels worden gedempt. De brug die onderdeel uitmaakt van het pad krijgt het karakter van een vlonderpad.

De zienswijze die ontvangen was van de bewoners van Rijn en Schiekade 66 op het ontwerp wijzigingsplan “Verbindingspad Rijn en Schiekade’ is door de gemeente Leiden ongegrond verklaard.


Plan voor de woontoren  juni 2016

Zonder overleg met de Gemeente Leiden is er op 9 mei jl. voorlichting door Ten Brinke Lubbers Projectontwikkeling (TBL) gegeven aan de direct omwonenden de IG over de voortgang van het project. De uitnodigingen zijn aan de westkant van het spoor huis aan huis verspreid, maar aan de oostkant is onduidelijk hoe tot een adresselectie is gekomen. Via de meldingen van de Haagweg Initiatiefgroep en de Facebookgroep Tevree-wijk was er toch een redelijke opkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn ook schetsen van het complex getoond. Deze schetsen kunnen ook worden bekeken op de website van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, www.shwj.nl.


Het belang van de ecologische rijkdom

Wist u dat er bij de opname in 1998 maar liefst driehonderd verschillende plantensoorten bleken te groeien, van Wilgenroosje tot Bolderik en van Stijve Waterranonkel tot Ringelwikke. Wat een wonderlijke rijkdom! Ook de dieren zijn goed vertegenwoordigd met 110 vogelsoorten, 15 vissoorten, 4 soorten amfibieën  en 13 zoogdieren.

U zult begrijpen dat wij, de Initiatiefgroep, ons gedurende het hele proces hard hebben gemaakt voor zoveel mogelijk behoud van deze rijke flora en fauna. De gemeente Leiden en de projectontwikkelaars hebben zich, tot onze vreugde, herhaaldelijk uitgesproken voor versterking van de natuurwaarden op het terrein.

Voor meer informatie: lees bijvoorbeeld het artikel uit 2012 over de ecologische waarde van het groene deel van het gebied. Meer over het groengebied, zoals het schetsboek, vindt u onder de link Groengebied.  


Inspraak Initiatiefgroep over de woontoren 3-4-2015

De Initiatiefgroep heeft op 2 april ingesproken bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling m.b.t. de gemeentegarantie voor 119 woningen van de stichting Huisvesting Werkenden Jongeren: Kanttekeningen van Initiatiefgroep Haagwegterrein


De speerpunten van de Initiatiefgroep voor 2015

Communicatie

Voorkomen van schade

Uitwerking plan

Toelichting hierover vindt u hierSperwer winter 2015
Bunzings gesignaleerd langs slootkant
herfst 2015