Home

Plan

Groengebied

Torenflat

Initiatiefgroep

De Initiatiefgroep Haagwegterrein beheert deze website. Redactieadres: Rijn en Schiekade 78, 2311 AN Leiden

email: info@haagwegterrein.nl

  

De redactie doet haar best om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat informatie is opgeno-men die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de redactie noch de Initiatiefgroep is aanspra-kelijk voor de gevolgen van

het gebruik van de informatie.


=========


Nieuwe bewoners hebben onderling een facebookgroep opgericht.

Contactpersoon voor deze groep is Ine Vos:    ine.vos@gmail.com


ATTENDERINGSSERVICE


Meld u aan voor de attende-ringsservice van de Initiatiefgroep.

Stuur een mailtje naar onderstaand adres en wij plaatsen u op de attende-ringslijst. Zodra er belang-rijke wetenswaardigheden te melden zijn krijgt u direct een email toegezonden.

Welkom

Initiatiefgroep Haagwegterrein streeft drie hoofddoelen na:


1. Nieuwbouw sluit harmonieus

   aan bij bestaande bebouwing.


2. Nieuwe bewoners krijgen

    een goed woonklimaat.


3. Ecologische rijkdom wordt

   bewaard.Laatste  Nieuws  (bijgewerkt t/m 29-3-2017)

Haagwegterrein

Bouw van de torenflat gaat beginnen   29-3-2017Op dit moment worden voorbereidingen

getroffen voor de start van de bouw

van de torenflat. Er staat inmiddels

een grote heimachine en er is al enig

basaal grondwerk verricht.

Op woensdag 5 april geeft wethouder

Laudy van de gemeente Leiden

het officiële startsein op de bouwlocatie.

 

Alert zijn loont!  jan 2017

Een medebewoner van de Rijn en Schiekade maakte zich i.v.m. het water- en natuurbeheer zorgen dat duikers onder de Rijn en Schiekade  afgesloten zouden raken door het pad tussen de Rijn en Schiekade en de Tevreewijk.

Hij herinnerde zich dat er meerdere buizen lagen. Hij waarschuwde de aannemer en de gemeente, die in eerste instantie geruststellend reageerden: niets aan de hand één duiker bleef open en dat zou voldoende zijn.  Toen het Waterschap op de hoogte werd gebracht bleek de zaak toch wat anders te liggen.

Er blijkt een duiker te liggen die bestaat uit drie verbindingsbuizen. En deze duiker moet volledig operationeel blijven. Twee van de buizen liggen nu al achter de nieuwe beschoeiing. Beide buizen zullen nu alsnog door de beschoeiing heen gevoerd worden zodat de doorstroomcapaciteit hetzelfde blijft als voorheen.

Omgevingsvergunning voor woontoren verleend.

Klik hier


Pad naar Telderskade juni 2016

De Initiatiefgroep heeft periodiek overleg met de Gemeente Leiden, ook over de plannen voor een pad naar de Telderskade. Al met al is de intentie en wil er aan de zijde van de gemeente, maar er zit niet veel schot in.


Het belang van de ecologische rijkdom

Wist u dat er bij de opname in 1998 maar liefst driehonderd verschillende plantensoorten bleken te groeien, van Wilgenroosje tot Bolderik en van Stijve Waterranonkel tot Ringelwikke. Wat een wonderlijke rijkdom! Ook de dieren zijn goed vertegenwoordigd met 110 vogelsoorten, 15 vissoorten, 4 soorten amfibieën  en 13 zoogdieren.

U zult begrijpen dat wij, de Initiatiefgroep, ons gedurende het hele proces hard hebben gemaakt voor zoveel mogelijk behoud van deze rijke flora en fauna. De gemeente Leiden en de projectontwikkelaars hebben zich, tot onze vreugde, herhaaldelijk uitgesproken voor versterking van de natuurwaarden op het terrein.

Voor meer informatie: lees bijvoorbeeld het artikel uit 2012 over de ecologische waarde van het groene deel van het gebied.


De speerpunten van de Initiatiefgroep voor 2017

Communicatie

Voorkomen van schade

Uitwerking plan

Toelichting hierover vindt u hierSperwer winter 2015
Bunzings gesignaleerd langs slootkant
herfst 2015